Saturday, December 31, 2011

happy new year(EN) happy new year everybody. and some may wonder were the other pictures and movies are from thailand. and there will come soon I have some trouble with the free disc space on my mac. so i am busy cleaning everything up. and in the main time working further on the ideas about Prana. and on the movies and pictures I have taken before I went to thailand.

(NL) gelukkig newjaar iedereen. en sommige vragen zich misschien af waar alle foto's en films van thailand blijven. en die komen binnen kort want op het moment heb even probleem met mijn vrij ruimten op mijn mac. en tussen door werk al weer verder aan Prana en bewerk ik mijn foto's voor dat ik naar thailand ging.

Friday, December 16, 2011

Back from Thailand

EN) we were to thailand for 2 weeks in a group traveling in the places Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanulok, Sukhothai, karen Tribe, Jampang, Chiang Rai, Kwan Phayao, Tung kwian, Mae Sai, Chiang Mai, Pattya, Jomtien
with a kind dutch peaking guide called apple and the group it self was really fun to discover thailand with.
and I originally only wanted to shot with analog film but I son discovered I was really short on film after a view days. so I borrowed my moms camera... and ended up with a lot of pictures in the end. because it was all very inspiring to me so I hope after I am finished with uploading the photos and making the photo book. I got plenty ideas to really go and fishes the story of Prana.

(NL) we waaren voor 2 weeken in een groep reizend door Thailand en kwamen in de volgend plaatsen. Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanulok, Sukhothai, karen stam, Jampang, Chiang Rai, Kwan Phayao, Tung kwian, Mae Sai, Chiang Mai, Pattya, Jomtien.
en onze gids Apple die met ons me was heel aardig en grappig. en buiten dat was de groep zelf ook heel erg leuk. om Thailand me te opdekken.
En mijn originele plan was om alleen met analoge camera te schieten maar dat was al snel het raam uit gegooid omdat ik na een paar dagen al bijna door mijn rollen film was. zo ik lenden maar even mijn moeders camera zo nu en dan. zo uit eindelijk had ik heel veel foto's omdat ik Thailand heel inspirerend fond om te zien. meer zelfs dan verwacht had zo ik hoop dat ik snel klaar ben met uit pluizen van me foto's en het maken van mijn foto boek dan kan ik gouw verder aan me verhaal Prana.

ink to:Thailand 2011/2554 (Picasa)

Tuesday, October 18, 2011

new analog photos


(EN) lately i'm developing my one film thanks to (the art of photography and feeling negative)
and after some time there they are
in the flowing sites and order
some of them standing on Flickr and on zoom. but the most on picasa
in a view maps. so if you are curious you always can take a look.
but don't expect you always will recognize what looking at. because I'm trying some effects you can make with analog photography

(NL) laste tijd ben ik bezig met ontwikkelen van mijn eigen films met dank aan (the art of photography and feeling negative)
en na wat zijd zijn ze er dan. op de volgende sites en mappen.
een paar staan er op flickr en op zoom
en de meeste staan op picasa in verschilden mappen.
zo als je nieuwsgierig bent weetje waar je kan kijken. maar verwacht niet dat je altijd goed kan zien waar je naar kijkt want sommige zijn nog al abstract. meeden door de double exposure en andere technieken die ik uit probeer.

link to:analoge CN/slide/Xpro (Picasa)
link to:night photography (Picasa)
link to:pets (Picasa)
link to:Analoge BW black and white (Picasa)
link to:photos on (flickr)

Friday, October 14, 2011

the doll madness continues(EN) not that all photos are already uploaded but most of them are on picasa now if I have them all tan I will finally put some information about the pictures. so you know way you looking at and. give I a try your self in your one way.

I have chanced some thing on misa's joints and face
and have made a start to a new card box based doll
and have made a new doll based on what I have learned will making misa and the improved of it.

(NL) niet dat alle foto's er al op staan maar de meeste onder tussen wel. en waneer ze allemaal er op staan dan zal ik er eindelijk wat informatie bij zetten. zodat het wat duidelijker is wat er gebeurt voor geval je zelf ook wild proberen.

ik heb de gewrichten en het gezicht van misa aan gepast
en ik ben ook begonnen met maken van een kartonendozen pop
en ik heb een nieuwe pop gemaakt die gebaseerd is op de dingen die geleerd heb van het maken en verbeteren van misa

link to:misa (Picasa)
link to:card box doll (Picasa)
link to: mali/hanuni (Picasa)

Friday, September 23, 2011

Finally Prana is more than just a word
(EN) there been a lot of promises and silence around Prana but. It finally get to the point its a bit presentable.
so now there finally a map with the Prana artwork and prorogues and concept work. for the project that was originally just a simple animation the try out some styles I had in mind. but is down scaled to trailer and the first manga series that will be realsed by me.
further information about the series will fallow as soon as possible.

(NL) ik heb een hoop beloftes gemaakt en een hoop stilte rond Prana gemaakt. maar nu is eindelijk zo ver dat een beetje presenteer baar is zo nu is er dan eindelijk een map met daar in artwork en andere voortgang schetsen van Prana. voor het project wat eerste instantie ontstaan was van een korte animatie die wilde maken. om een paar stijlen uit te proberen. maar dit is nu kleinschaliger gemaakt zo dat nu een soort trailer wordt en daarna mijn 1e manga serie.
verdere info over de series folgt zo snel mogelijk.

Link to: Prana concept/artwork (Picasa)

Wednesday, June 29, 2011

diana adapter and lensbaby?
(EN) when I bought the diana adapter I saw my suspicions where true and the aperture can't be chanced so. I had a idea to combine the lensbaby aperture disc with this adapter and it was easier to do than I thought.

so if you like toe give it a try go ahead en look how I did maybe it is some help to you.

(NL) waneer ik mijn diana adapter kocht klopten mijn vermoedens dat de diafragma vast is op deze adapter. daarom had ik al een beetje zitten uit zoeken hoe ik mijn lensbaby adapters kon gebruiken om de diafragma te kunnen ver anderen. en het was makkelijker dan ik had verwacht.

zo voor geval je ook een poging wil wagen. kan je hier onder zien hoe ik het gedaan hem wie weet heb je er wat aan.Thursday, June 23, 2011

just nonsense(EN) a wille back I have bought this playing cards and when I show it to my brother he says Its for 15 years and older! and I really playing cards? the images aren't that shocking right? so I think is some translation misunderstanding of some kind. not that find it very important but it is kinda funny to see expressly when you read why.

(NL) ik heb een tijd terug 2 kaartspellen gekocht en ik liet ze zien aan mijn broertje en die zij ze zijn voor 15 jaar en ouder! en ik dacht egt voor speel kaarten? de afbeeldingen zijn toch niet zo schokent toch? zo ik denk dat een of andere vertaling fout is. niet dat ik heel belang rijk vind maar wel grappig zeker als je leest waarom.

Tuesday, May 31, 2011

Picasa
(EN) A view days back I have put a lot of my illustrations and photography on Picasa.
so its easy to see al the things I do on one place.

I almost forgotten that there are also images and illustrations on the Picasa of Dierenpension Oosterhout

(NL) sinds kort heb ik een hoop illustraties en foto's nu op één site staan.
zodat het wat makkelijker is om rond kijken voor het geval je nieuwsgierig bent.

en owja vergeet ik bijna dat ook nog foto's en illustrasies hebt staan op de picasa van dierenpension oosterhout

Link to: Picasa Untangle
Picasa Dierenpension Oosterhout

Monday, May 30, 2011

Een beetje laat maar(EN) a wile back I have got the first Onomatopee book how was sent to all artist how have made artworks in 2010 by so far I know. and I must say it really funny to see al the art works in a book instead a screen. and to have a book with your own work in it but is not printed or made by your self.

(NL) een tijd terug heb ik mijn eerste Onomatopee boekje gehad die verstuurd was naar alle artieste die inzendingen hebben gedaan in 2010 voor zo ver ik het weet. En ik moet zegen het is best grappig om alle inzendingen te zien in een boekje in plaats van een beeldscherm. en om je eigen werk in een boekje te zien dat je niet zelf gemaakt heb of geprint.

Thursday, May 26, 2011

infrared digital Photography
(EN) A wile back I was searching for a way to capture infrared with a digital type of camera. but I didn't find it. but a view days ago I did. on a site how explains why it is possible and how to make one of a regular compact camera. so I give it a try with a old camera. and it works! so as you can see above:)

(NL) een tijdje terug zocht ik naar een manier om infrarood fotografie te doen met een digitale camera. maar toen kon ik er niks over vinden. maar een par dagen terug kwam ik er toeval iets over tegen op een site waar ze vertellen waardoor het mogelijk is en hoe je er zelf een kam maken door een compact camera aan te passen. zo ik heb een poging gegeven met een oude camera en zo als je kan zien werkt het.

link to: Infrared camera conversion

Friday, April 29, 2011

het heeft even geduurd maareen helen tijd geleden was ik bezig aan de huisstijl/bedrijf stijl van dierenpension Oosterhout. waar onder de kleurplaten horen die nog al gewild zijn:) en ondanks de site voor dierenpension voorlopig niet vernieuwt wordt. zijn er nu al wel een paar nieuwe links op de site zodat je nu ook kleurplaten, en wallpapers kan downloaden. en foto's kan bekijken deze zijn nu te zien op de home page van Link to:Dierenpension Oosterhout

Tuesday, February 22, 2011

the wrong place at the wrong time

(EN) when I first here the new topic Mistake I thought there is always something that can be better or is wrong about a drawing. but later I thought it maybe fun to make mistakes on purpose like a image where you have toe seek the mistakes. like those old game books for kids. and to make it look very wrong and freaky. and then I thought about people in impossible positions. and I saw the expression of Soul Eater before me when the have seen Excalibur.

and this will be the last post of Onomatopee on this blog. because it every month. and its also on the page of the Onomatopee site. and from now on Facebook and Hyves.

(NL) waneer ik eerst de nieuw thema hoorde Foutje. dacht ik er is altijd wel iets fout. of iets wat beter kan aan een tekening. maat later dacht ik misschien is het wel leuk om expres fouten te maken. een beetje zo als in die oude kinderboeken waarbij je verschillen moet zoeken. en om het er heel fout en eng er uit te laten zien. dus ik dacht aan mensen in poses die echt onlogisch zijn en niet kunnen. en ik zag de uit drukking van Soul Eater voor me als ze Excalibur hebben ontmoet.

en dit wordt trouwens de laste Onomatopee post op deze blog. omdat het elke maant is. en het ook gewoon te zien is op de Onomatopee site zelf. plus dat je het nu ook op Facebook en Hyves staat.

Link to:project-onomatopee
Link to:Hyves/Onomatope images
Link to:Facebook/Onomatopee images

Saturday, February 12, 2011

Photography and movies
(EN) so as some of you know do I have some of mine photography on Flickr. but I think that I will put more focus on Zoom.nl in the future so I thought I let you know.

And also that I have some movies on my youtube channel because I think I didn't told it jet. the focus of the movies are mostly on Inspiration.

(NL) zo als sommige al weten heb ik mijn fotografie al een tijdje op Flickr staan. maar ik denk dat ik in de toekomst meer aandacht geef aan Zoom.nl dus dit wilden ik even aan kondigen.

plus dat ik ook een youtube kanaal heb want dat heb ik geloof nog niet verteld. waar op hoofdzakelijk filmpjes staan ter inspiratie.

link to movies: Youtube
link to photos: Zoom flickr

Monday, January 17, 2011

CA Sketchbook(EN) At the moment am I working more on small illustrations. so I can focus more about the things I need to master to tell the stories well when I want to make a my future comics/manga's

(NL) op het moment werk ik meer aan kleinen illustraties. zodat me meer kan richten op de technieken die moet leren om een goede illustratie te maken die een verhaal goed communiceren. zodat het verhaal van mijn toekomstige stripverhalen begrijpen zijn

Link to: Concept art sketchbook

most of it is also on: hyves Facebook

Friday, January 7, 2011

New Year’s Resolutions (project ONOMATOPEE)

(EN) this time the theme is New Year’s Resolutions. and I thought it would be fun to show it in an kind of a short comic page/ storyboard fore this time.

(NL) deze keer is de thema Goede Voornemens. en leek mij leuk om deze in een soort van ingekorte strip/ storyboard uit te beelden.

Link to:project-onomatopee

Tuesday, January 4, 2011

Dye contestcurrently working on: overall last finishing touches
finished: redesigning the japanese calligraphy, Other side layout


(EN) when I checked my mail a saw there was a contest at dye Paintball to design a print that go on the NT 11 body. something what sounds fun to me so. I have give it a try with this sumi Ink samurai theme. that gonna be different on both sides. later in the contest I will post the improved version of. If you like to rate designs then you can klick on the second link

(NL) toen ik mijn mail bekeek en ik zag dat er een design contest was bij dye paintball. waarbij je een print voor de body van de NT 11 ontwerpt. en dat leek me wel wat zo heb ik het een poging gegeven met deze sumi ink Samurai thema. die aan bijde zijden anders wordt. later in de contest zal ik de verder uit gewerkte verzie posten. stemmen voor ontwerpen kan bij de onderste link

Link to:Dye contest main
Link to:Dye contest submitted designs