Tuesday, February 22, 2011

the wrong place at the wrong time

(EN) when I first here the new topic Mistake I thought there is always something that can be better or is wrong about a drawing. but later I thought it maybe fun to make mistakes on purpose like a image where you have toe seek the mistakes. like those old game books for kids. and to make it look very wrong and freaky. and then I thought about people in impossible positions. and I saw the expression of Soul Eater before me when the have seen Excalibur.

and this will be the last post of Onomatopee on this blog. because it every month. and its also on the page of the Onomatopee site. and from now on Facebook and Hyves.

(NL) waneer ik eerst de nieuw thema hoorde Foutje. dacht ik er is altijd wel iets fout. of iets wat beter kan aan een tekening. maat later dacht ik misschien is het wel leuk om expres fouten te maken. een beetje zo als in die oude kinderboeken waarbij je verschillen moet zoeken. en om het er heel fout en eng er uit te laten zien. dus ik dacht aan mensen in poses die echt onlogisch zijn en niet kunnen. en ik zag de uit drukking van Soul Eater voor me als ze Excalibur hebben ontmoet.

en dit wordt trouwens de laste Onomatopee post op deze blog. omdat het elke maant is. en het ook gewoon te zien is op de Onomatopee site zelf. plus dat je het nu ook op Facebook en Hyves staat.

Link to:project-onomatopee
Link to:Hyves/Onomatope images
Link to:Facebook/Onomatopee images

Saturday, February 12, 2011

Photography and movies
(EN) so as some of you know do I have some of mine photography on Flickr. but I think that I will put more focus on Zoom.nl in the future so I thought I let you know.

And also that I have some movies on my youtube channel because I think I didn't told it jet. the focus of the movies are mostly on Inspiration.

(NL) zo als sommige al weten heb ik mijn fotografie al een tijdje op Flickr staan. maar ik denk dat ik in de toekomst meer aandacht geef aan Zoom.nl dus dit wilden ik even aan kondigen.

plus dat ik ook een youtube kanaal heb want dat heb ik geloof nog niet verteld. waar op hoofdzakelijk filmpjes staan ter inspiratie.

link to movies: Youtube
link to photos: Zoom flickr